Τιμοκατάλογος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
COSMOTE Double Play με TV
Προγράμματα COSMOTE Double Play Συνδύασε το Double Play με ένα από τα Πακέτα Τηλεόρασης
Ταχύτητα Internet & Λεπτά Ομιλίας + Entry Pack + Cinema Pack + Full Pack
COSMOTE Double Play 50L με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς σταθερά
& 120΄προς κινητά Ελλάδας
& διεθνή (σταθερά & κινητά) 29 χωρών
33,90€ 40,90€ 49,90€
COSMOTE Double Play 50XL με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς σταθερά
& 420’ προς κινητά Ελλάδος
& διεθνή (σταθερά & κινητά) 29 χωρών
37,90€ 44,90€ 53,90€
COSMOTE Double Play Fiberspeed 100XL με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς σταθερά
& 420’ προς κινητά Ελλάδος
& διεθνή (σταθερά & κινητά) 29 χωρών
40,90€ 47,90€ 56,90€
COSMOTE Double Play Fiberspeed 200XL με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς σταθερά
& 420’ προς κινητά Ελλάδος
& διεθνή (σταθερά & κινητά) 29 χωρών
51,90€ 56,90€ 65,90€
COSMOTE Double Play 50L με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς σταθερά
& 120΄προς κινητά Ελλάδας
& διεθνή (σταθερά & κινητά) 29 χωρών
+ Entry Pack 33,90€
+ Cinema Pack 40,90€
+ Full Pack 49,90€
COSMOTE Double Play 50XL με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς σταθερά & 420’ προς κινητά Ελλάδος & διεθνή (σταθερά & κινητά) 29 χωρών
+ Entry Pack 37,90€
+ Cinema Pack <44,90€
+ Full Pack 53,90€
COSMOTE Double Play Fiberspeed 100XL με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς σταθερά & 420’ προς κινητά Ελλάδος & διεθνή (σταθερά & κινητά) 29 χωρών
+ Entry Pack 40,90€
+ Cinema Pack 47,90€
+ Full Pack 56,90€
COSMOTE Double Play Fiberspeed 200XL με απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς σταθερά & 420’ προς κινητά Ελλάδος & διεθνή (σταθερά & κινητά) 29 χωρών
+ Entry Pack 51,90€
+ Cinema Pack 56,90€
+ Full Pack 65,90€
COSMOTE ΤV πακέτα συμβολαίου
ΜΕ WiFi ANDROID TV ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ
Μηνιαία Τιμή εντός δέσμευσης
Entry Pack
12μηνη δέσμευση
Cinema Pack
12μηνη δέσμευση
Sports Pack
24μηνη δέσμευση
Full Pack
24μηνη δέσμευση
8,19€ 17,27€Προσφορά 13,65€ 22,75€ 25,45€
Μηνιαία Τιμή εντός δέσμευσης
Entry Pack
12μηνη δέσμευση
Cinema Pack
12μηνη δέσμευση
Sports Pack
24μηνη δέσμευση
Full Pack
24μηνη δέσμευση
8,19€ 17,27€Προσφορά 13,65€ 22,75€ 25,45€
Ευέλικτα Πακέτα
Entertainment Pack Sports Pack Full Pack Sports Daily Pass
19,00€
το μήνα
26,00€
το μήνα
29,00€
το μήνα
9,10€
εφάπαξ
Entertainment Pack 19,00€
το μήνα
Sports Pack 26,00€
το μήνα
Full Pack 29,00€
το μήνα
Sports Daily Pass 9,10€
εφάπαξ