Προστασία Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΕΑΣ COSMOTE TV (Data Privacy Notice)

Ο Όμιλος ΟΤΕ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρεί την αρχή της διαφάνειας αναφορικά με την επεξεργασία τους. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε γενικά σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΟΤΕ και την COSMOTE παρακαλούμε διαβάστε το κείμενο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice), που μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Με το παρόν κείμενο επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ειδικά αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση της νέας COSMOTE TV (εφεξής η «Υπηρεσία»). Σημειώνουμε ότι το παρόν αποτελεί το ειδικότερο ενημερωτικό κείμενο αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας, καθώς και τη βελτίωση της εμπειρίας και της ποιότητας της Υπηρεσίας. Το παρόν ερμηνεύεται πάντα σε συνδυασμό με το κείμενο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice), το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

1. Ποια είναι η ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (“ΟΤΕ”), με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 13888 για οικιακούς πελάτες ή 13818 για εταιρικούς πελάτες.
 

2. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών στο 13888 ή την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών στο 13818 ή ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας στο www.cosmote.gr/contact_us.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr ή fax στο 2102511888 ή επιστολή στη διεύθυνση «Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

3. Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την χρήση της Υπηρεσίας και για ποιο σκοπό ;

Η νέα COSMOTE TV είναι η τηλεοπτική και κατά παραγγελία (on demand) μετάδοση προγραμμάτων της COSMOTE TV στο Συνδρομητή έναντι μηνιαίου τιμήματος (Συνδρομή). Η θέαση γίνεται: α) με τη χρήση της εφαρμογής COSMOTE TV (εφεξής «Εφαρμογή»), για θέαση σε κινητό τηλέφωνο smartphone, tablet, και Smart TV, β) μέσω του διαδικτυακού τόπου cosmotetvott.gr για θέαση από ηλεκτρονικό υπολογιστή (desktop ή laptop), γ) με τη χρήση συμβατού εξοπλισμού Android TV STB μέσω της Εφαρμογής.

Για την παροχή της Υπηρεσίας συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε:

 • Δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή και δημιουργία χρήστη, ήτοι Cosmote id π.χ. Email, Αριθμός κινητού, Ονοματεπώνυμο, κωδικός πρόσβασης, εναλλακτικό email ή/και κινητό.

 • Δεδομένα που μας παρέχετε για την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας (π.χ. Ονοματεπώνυμο, Όνομα πατρός, Διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας, Αριθμός ταυτότητας/διαβατηρίου ) και την αντίστοιχη χρέωσή της Υπηρεσίας.

 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας με σκοπό τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας της Υπηρεσίας (π.χ. COSMOTE id, πακέτο και τύπο συνδρομής, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), σειριακός αριθμός εξοπλισμού, ενεργές Πρόσθετες Υπηρεσίες, ταυτότητα συνδρομητή, τα προφίλ που έχουν δημιουργηθεί με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις τους, εύρος ζώνης (bandwidth), πληροφορίες για την χρησιμοποιούμενη συσκευή όπως λειτουργικό σύστημα, έκδοση firmware, έκδοση φυλλομετρητή, δείκτες μέτρησης της ποιότητας του περιεχομένου που παρακολουθήσατε όπως χρόνοι απόκρισης, όριο ενοικιάσεων εφόσον έχει τεθεί από εσάς ή από τον ΟΤΕ, σφάλματα και άλλες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του media player, το PIN σε κρυπτογραφημένη μορφή κ.ο.κ.).

 • Δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας με σκοπό την παροχή εξατομικευμένων προτάσεων περιεχομένου, με βάση το διαθέσιμο περιεχόμενο της υπηρεσίας (π.χ. επιλογή κατηγοριών περιεχομένου που σας αρέσει να παρακολουθείτε, διάρκεια θέασης περιεχομένου, μίσθωση ταινιών, ορισμός αγαπημένων καναλιών ή εν γένει προγραμμάτων, προγράμματα των οποίων τη θέαση δεν έχετε ολοκληρώσει, προγράμματα που σας άρεσαν/δεν σας άρεσαν, κ.ο.κ.). Εφόσον επιθυμείτε να εξαιρεθείτε (opt-out) από την συγκεκριμένη επεξεργασία, αυτό μπορεί να γίνει από το μενού Ρυθμίσεις – Ρυθμίσεις Υπηρεσίας – Προσωπικά δεδομένα - Εμπειρία στην Εφαρμογή και στην ιστοσελίδα. Στην περίπτωση αυτή οι προτάσεις που θα εμφανίζονται δεν θα προκύπτουν από την χρήση της Υπηρεσίας, αλλά από γενικές προτάσεις.

 • Δεδομένα που προκύπτουν από την χρήση της Υπηρεσίας με σκοπό την βελτίωση της Υπηρεσίας και την επίλυση σφαλμάτων (π.χ. διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), User id). Εφόσον επιθυμείτε να εξαιρεθείτε (opt-out) από την συγκεκριμένη επεξεργασία, αυτό μπορεί να γίνει από το μενού Ρυθμίσεις – Ρυθμίσεις Υπηρεσίας – Προσωπικά δεδομένα - Εμπειρία στην Εφαρμογή και στην ιστοσελίδα.

 • Δεδομένα που αφορούν την διασφάλιση της ορθής χρήσης της Υπηρεσίας εντός ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 1128/2017 Κανονισμού της ΕΕ για την διασυνοριακή φορητότητα στις επιγραμμικές υπηρεσίες περιεχομένου, όπως διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) και τύπος συσκευής του συνδρομητή μέσω της οποίας χρησιμοποιεί την υπηρεσία.

 

4. Προσβάσεις (permissions) της Εφαρμογής

Η λειτουργία της Υπηρεσίας προϋποθέτει την εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής, η οποία ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα στο οποίο είναι εγκατεστημένη, ενδέχεται να απαιτεί ή να ζητήσει προαιρετική πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα της τερματικής συσκευής του συνδρομητή για να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει:

 • Internet: η εφαρμογή απαιτεί την πρόσβαση στο internet ώστε να κάνει χρήση και θέαση της υπηρεσίας.

 • Τύπος δικτύου: η εφαρμογή απαιτεί να αναγνωρίζει τον τύπο δικτύου (σταθερής μέσω WiFi ή κινητού δικτύου μέσω 3G/4G) για να έχει πρόσβαση στην κατάσταση του δικτύου

 • Κατάσταση WiFi: ενημέρωση ότι χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μέσω wifi

 • Αποθηκευτικός Χώρος: για να μπορεί να γράφει στην μνήμη και να αναπαράγει οπτικοακουστικό περιεχόμενο

 • Κάμερα: χρήση κάμερας για σάρωση QR code για είσοδο στην εφαρμογή σε άλλες συσκευές

 

5. Εμφάνιση ειδοποιήσεων (push notifications)

Η εφαρμογή δεν στέλνει ειδοποιήσεις στη συσκευή σας.


6. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ο ΟΤΕ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω για όσο χρονικό διάστημα είναι ενεργή η Υπηρεσία. Μετά την για οποιονδήποτε λόγο απενεργοποίηση της Υπηρεσίας τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται για χρονικό διάστημα έως 14 μηνών και κατόπιν διαγράφονται χωρίς δυνατότητα επανάκτησης.

Ειδικά ιστορικά στοιχεία (π.χ. αριθμός ταινιών που έχουν μισθωθεί κατά την διάρκεια της συνδρομής σας, τίτλοι ταινιών κ. ο. κ.) διατηρούνται για διάστημα έως έξι (6) μηνών μετά την λύση ή λήξη του συμβολαίου σας.

7. Θα επεξεργαστεί ο ΟΤΕ τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Ο ΟΤΕ δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που ο ΟΤΕ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει την ρητή σας συγκατάθεση.

Μια περίπτωση περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν της συναίνεσής σας είναι η δημιουργία του προσωπικού σας προφίλ συνδρομητή και χρήστη με σκοπό την παροχή εξατομικευμένων προσφορών και προϊόντων από τον Όμιλο ΟΤΕ με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Το σχετικό ενημερωτικό κείμενο με το οποίο παρέχεται η σχετική συγκατάθεση βρίσκεται εδώ.


8. Ποιοι είναι οι αποδέκτες και για ποιο σκοπό τους διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να είναι τρίτες εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την παροχή της υπηρεσίας και την βέλτιστη λειτουργία της και συγκεκριμένα:

 • η εταιρεία Comcast Technology Solutions η οποία εδρεύει στην Αγγλία, με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας

 • η εταιρεία Think Analytics η οποία εδρεύει στην Σκωτία και παρέχει προσωποποιημένες προτάσεις περιεχομένου στο συνδρομητή

 • η εταιρεία Nice People at Work η οποία εδρεύει στην Ισπανία και συμβάλει στην καλή λειτουργία της υπηρεσίας με την ανάλυση διαγνωστικών δεδομένων από την εφαρμογή

 • Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι λογαριασμοί του κάθε Συνδρομητή

Οι τρίτες εταιρίες λειτουργούν για λογαριασμό του ΟΤΕ και αναλαμβάνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου ακολουθώντας οδηγίες και εφαρμόζοντας τις αυστηρές διαδικασίες του Ομίλου ΟΤΕ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΟΤΕ εξακολουθεί να έχει την ευθύνη αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους ανωτέρω αναφερόμενους συνεργάτες μας για τον σκοπό παροχής της Υπηρεσίας πραγματοποιείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σε περίπτωση που συνεργαστούμε με εταιρίες εκτός Ε.Ε, αυτές θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, μόνο μετά από εντολή μας και σε περίπτωση που υπάρχει απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εάν συμφωνηθούν οι κατάλληλες ρήτρες που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Πέραν των ανωτέρω συνεργατών, ο ΟΤΕ δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση /διαβίβαση τους μας επιβληθεί από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

9. Ποια είναι τα δικαιώματα σας ως χρήστη της Υπηρεσίας, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε περιλαμβάνουν:

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε (π.χ. τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους τύπους δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιούνται, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούνται) και να σας χορηγήσουμε αντίγραφα αυτών.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας (π.χ. διόρθωση της διεύθυνσης, στοιχείων επικοινωνίας, αριθμού ταυτότητας).

Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή σε περίπτωση που ανακαλέσατε τη συγκατάθεση με βάση την οποία τα συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. δεν θέλω να λαμβάνω ενημερώσεις στο email για λόγους marketing).

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχετε παράσχει στην εταιρεία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο που να έχει και αναγνώσιμη μορφή (π.χ. παραλαβή δεδομένων που υπάρχουν στο Cloud).

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να:

 • στείλετε e-mail στο customerprivacy@cosmote.gr, ή

 • fax στο 2102511888 ή

 • επιστολή στη διεύθυνση Εξυπηρέτηση Πελατών COSMOTE, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων»,

 

συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς σας και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου σας.

Ακόμα, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Ο ΟΤΕ θα απαντήσει δωρεάν στα αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται η προθεσμία αυτή να παραταθεί για δύο (2) μήνες εάν αυτό απαιτείται λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τον λόγο της καθυστέρησης.

Εάν κρίνουμε ότι το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους για την ικανοποίησή του λαμβάνοντος υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την εκτέλεσή του ή ακόμα και να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημά σας.

 

10. Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Ο ΟΤΕ λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό μπορείτε να δείτε στη Γενική Ενημέρωση αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (General Data Privacy Notice).